Välkommen till SMF-Västerås

Välkommen till SMF-Västerås

Nyheter – Det här händer i föreningen

Pga rådande situation i landet

Ja, så händer det inte så jättemycket i föreningen, det är mest stiltje.
Vi kommer kalla till nästkommande medlemsmöte, när det finns något att förmedla till Er medlemmar.