Arosstreet – Laglig streetrace

Arosstreet – Laglig streetrace

Vi anordnar lagliga streetrace först och främst i Västerås.

När är nästa körning? Vi jobbar med att få fram datum.

Vad krävs för att få köra? Du måste ha en bil,heltäckande klädsel, hjälm och teckna en sma försäkring (Det går oftast lösa endagsförsäkring på plats).

Hur anmäler man sig? Det kommer upp en anmälan när vi fått fram datum.

Vad för bil måste man ha? Du måste ha en körduglig bil och bilen får inte läcka någon vätska. Det görs en tävlingsbesiktning innan tävlingen.

Vad kostar det att köra? Det är en avgift för att få vara med att köra och sedan kostar SMA försäkringen. Vi återkommer med pris, när vi har ett datum. Det är rabatt på priset om man är medlem i SMF

Vi finns på facebook https://www.facebook.com/groups/arosstreet/

Nu är det som sagt snart ett nytt år, inte mycket som har hänt de senaste året, bla pga pandemin, vi vet inte heller hur det kommer att gå med tillgång till Johannisbergs Flygplats, där vi tidigare haft en del evenemang så som Aros Nat’s, Aros Street, mm, vilket beror på att fältkommittén inte vill hyra ut till oss, dels för att det inkräktar för mycket på deras verksamhet, dels att de förlorar intäkter när de måste hyra ut det. Dessutom är hyrestiden väldigt kort.
Vi får betala för hyrestiden kl18 – kl08, vi får dock tillträde till ”parkeringen” kl 17, för att spärra av den, kl 18 får vi tillträde till ytan som är mellan parkeringen och 30 meter från asfaltsbanan, så vi kan börja rigga upp hamburgerian, kl 1830 får vi tillträde till asfaltsbanan, då ska den förberedas med tidtagning, konor, mm.
Kl 19.15 förarmöte, därefter får alla åka och få känna på banan, det medans vi lottar stegar och skriver in all information i tidtagningsdatorn.
Klockan är ca 2030 när vi kommer igång med körningen, och kl 22 träder bullerkrav in, där det max får låta 45db vid närmaste hus, vilket inte ens vindbruset klarar om det blåser litegrann, så det finns inte på kartan att evenemanget skulle klara det (vi har mätt) och därav måste avsluta evenemanget.
Eftersom det är mörkt, så kan inte slutbesiktning av banan ske, utan skjuts upp till 7.30 på morgonen, så är hyran satt fram till kl 8 på morgonen.

Jag har under alla år som Aros Street körts, påpekat att tiden inte räcker och försökt utökat den, men blivit nekad varje gång, ibland efter en det olika idéer har gått fram och tillbaks under flera månader.

Det vart i princip stopp sedan 2018, att få tillträde till Johannisberg.
Jag har pratat med kommunen, men de vill inte lägga sig i.
Jag har varit i kontakt med många på stadshuset, men varenda person låter det bara rinna ut i sanden.

Jag har fått en kopia fältkommitténs avtal, där det står följande
”20 C, Hyresgästen är skyldig att, oaktat punkt 18 ovan, upplåta hyresobjektet för följande externa verksamheter och evenemang, på skäliga villkor och i samma omfattning som tidigare, vilket motsvarar ca 15-17 dagar per år varav 5 helger:
Åby motorklubb för arrangerande av Powermeet.
SMF-Västerås och Västerås Motorsällskap för arrangerande av hastighetstävlingar.
Västerås stads ProAros för arrangerande av drakflygning.
Aros Motorveteraner.”
I ett tilläggsavtal så står det att man ändrar lydelsen ”Åby motorklubb för arrangerande av Powermeet” till ny lydelse enligt följande; Av Västerås Stad utpekad arrangör av den stora bilträffen tidigare kallad ”Powermeet””

Jag har påpekat att detta inte följs för kommunen 2019 ”De ska titta på det” men sen händer inget mer, personer slutar/byts ut, de nya har ingen aning vad den tidigare har haft på sitt bord.

Kort och gott det som framgår är: Hyran för johannisberg flygplats, inkl tre lokaler är 25000:-/år.
Man begär olika hyror av olika utövare som exempel:
– 2018 betalade Aros Motorveteraner 15.000:- i hyra för sin Aros Veteranmarknad. Hyran avsåg från fredag kl 13 till söndag kl 12.
– 2018 betalade SMF-Västerås 9.100:- från lördag kl 18 till söndag kl 8
– 2018 betalade Summermeet 150.000:- i hyra från måndag till söndag.

i ett avtal jag fick från 2011, mellan SMF-Västerås och Fältkommittén, så bifogade man ett ”underlag för beräkning av hyreskostnad”
I detta underlag, skrivs följande:
”Intäktsbortfallet under sommarsäsong är ca. 7.000 SEK per klubb och dag, summa 21.000SEK vid uthyrning av fältet.
Vid full kostnadsteckning skulle ett dragracearrangemang belastas med ca. 52.000 SEK.
Prissättning till SMF har endast täckt ca 50% av bortfallet.
Den hyressättningen för dragrace har vi behållt i årets upplåtelse, endast uppräknad med 4%.

För de nya aktiviteter vi upplåter för SMF är hyreskostnaden beräknad att täcka inkomstbortfall med 80-100%.
Kostnader uppstår då flygningar måste avbrytas tidigare alternativt landa på annat fält och därmed inte vara tillgängliga nästkommande dag.”

Borde det inte redan vara medräknat i deras hyreskostnad för Johannisberg á 25.000:-/år, då de enligt avtalet är skyldiga att hyra ut det 15-17 dagar per år? Jag tycker ju personligen att 25.000:-/år är billigt för tre lokaler och tillgång till en asfaltsraka på ~850m.
Jag försökte till och med erbjuda fyrdubbel hyra för Johannisberg till Kommunen men ”så går det inte till” sa tjejen jag pratade med.

Jag har så mycket text jag skulle kunna skriva om det här, så jag skulle kunna hålla på i flera dagar. Jag gav nu senast Liberalen Jesper Brandberg en, eller ja två egentligen, chanser till att kolla upp det här, men det händer ingenting där heller, så nu är mitt tålamod helt slut, igen, men extern hjälp är inkopplad och detta hamnar nu i press.

För den som är nyfiken, finns avtalet mellan Västerås Stad och Fältkommittén att begära ut: Kontraktsnummer U0538000

/Mvh Chrille